Ushqimin qe e hani brenda ditës ndajeni ne pese shujta

Pese shujta te vogla ne dite janë shume me te shëndetshme dhe do te dobësoheni me shpejte se me tri shujta te mëdha.

Nëse tentoni te humbni ne peshe, sasinë e ushqimit te cilën normalisht do ta hanit ne tri shujta, ndajeni ne pese shujta. Porcionet e vogle do te parandalojnë sulmin e urisë si dhe ngrënien e tepërt.

Kjo mënyre e te ushqyerit është edhe me shëndetshme sidomos për ata qe kane probleme me lukth.