Tag: Kaliumi

Kaliumi dhe presioni i gjakut

Pakësimi i sasisë së natriumit është njëra nga mënyrat që ndikon në uljen e ten¬sionit të lartë të gjakut. Por ka edhe një mënyrë tjetër, pa medikamente, që mund t’ju ndihmojë në …