Tag: Kalibrimi

Një marrëdhënie qarkulluese

Përgjigjet që marrim janë rezultat i tipit të mesazhit që dërgojmë. Komunikimi është gjithmonë një marrëdhënie qarkulluese. Problemi është që në pjesën më të madhe të rasteve ne mendojmë se …