Tag: intimiteti në çift

Rutinë shkatërron intimitetin në çift

Sipas psikoterapistes në çift partnerët ankohen në veçanti mbi vështirësinë e krijimit të një dialogu të thellë sentimental me partnerët e tyre. Por nuk është i gjithë faji i meshkujve nëse …