Tag: hormoni stresit

Fëmijët me çrregullime

Prindërit që ruhen nga çdo gjë, pra që janë më të kujdesshëm nga sa duhet, mund të mbysin rritjen e trurit të fëmijëve të tyre, veçanërisht në zonat që janë të lidhura me sëmundje nervore …