Tag: hipertension

Hidroterapia

Hidroterapia është emërtim për mjekimin me ujë dhe në ujë. Përveç kësaj me hidroterapi nënkuptohet edhe efekti i temperaturës së ujit mbi organizmin e njeriut.Trimnesha …