Tag: Hidratimi

Grimi në botën e punës

Ekzistojnë rregulla të cilat nuk duhet t’i harrojmë. Nuk është i njëjtë grimi për dalje të zakonshme dhe vikend, sikur grimi për shkuarje në zyrë. Shikoni këshillat kryesore për rregullim …