Tag: Hajdutëria tek adoleshentët

Pse vjedhin adoleshentët

Arsyet pse adoleshentët mund të vjedhin janë të shumta. Duket se ekziston një mozaik problemesh, prandaj edhe trajtimi duhet të jetë i kujdesshëm dhe tërësor.Mr. sci. Bekri …