Tag: Grua Nënë

Përcaktoni tipin tuaj

Ka kohë që në shtyp, në shfaqjet televizive dhe veçanërisht, në faqet e internetit, dëgjojmë të thuhet, se vajzat e sotme nuk e duan martesën, ose nuk duan të bëjnë fëmijë kur martohen. …