Tag: Gjoks i bukur

Gjoks i bukur me pesë ushtrime të thjeshta

gNëpër vite u ndryshua ideja për atë çka paraqet gjoksi i bukur i femrave. Sot me atë term nënkuptohet gjoks të ngurta me formë të bukur. Që ta arrini këtë duhet të keni lëvizje të mirë …