Tag: gishtin tregues

Gishtat tregojnë karakterin e mashkullit

Në anën tjetër, gjatë studimit nuk është parë se gjatësia e gishtave ka ndonjë domethënie te femrat. Sa më i gjatë që të jetë gishti i unazës në krahasim me gishtat e tjerë, e sidomos me …