Tag: fustanet sezonale

Fustanet sezonale

“Rady to wear” revyja për pranverë/verë 2011 e shumicës së disenjatorëve të famshëm botërorë ishte përplot me fustane. Në këtë sezon fustani vërtet është odë feminiteti dhe pjesë e veshjes …