Tag: fobite

Kater format me te shpeshta te fobive

Fobite jane ndjenja dhe reagime te tepruara dhe akute frike per situata ose objekte te vecanta, te cilat nuk kane baza reale dhe mjaftueshem bindese per te justifikuar nivelin e frikes …

Si ti menaxhojmë fobitë

Persa i perket kohes fobive qe kemi jane te shumta shkaqet nga te cilat ne jemi te predispozuuar te kemi fobi Disa nga keto raste po i permend me poshte si dhe menyren per te menaxuar ato …