Tag: Fobite e thjeshta

Kater format me te shpeshta te fobive

Fobite jane ndjenja dhe reagime te tepruara dhe akute frike per situata ose objekte te vecanta, te cilat nuk kane baza reale dhe mjaftueshem bindese per te justifikuar nivelin e frikes …