Tag: elgante

Vishuni me elegancë!

Që të dini çfarë të zgjidhni, së pari duhet menduar mirë – a thua është kjo mënyrë e jetesës suaj: a mendoni, a jetoni dhe a silleni me elegancë me të tjerët? Sepse, eleganca nuk …