Tag: Duar të buta

Duar të buta në muajt e ftohtë

Duart kanë shumë pak gjëndra të djersës, prandaj janë të prira që të thahen. Përveç kësaj, puna e vazhdueshme i bën ato të jenë më të ekspozuara dhe njëkohësisht i kushtojmë më pak vëmendje …

Si të kujdeseni për duart

Duart tona janë pjesët e trupit që u bien në sy menjëherë të tjerëve, por ato janë njëkohësisht edhe më të ekspozuara ndaj erës dhe ftohtësisë. Për këtë shkak, atyre duhet kushtuar kujdes …