Tag: Disiplina

Disiplina është e mundur edhe pa dhune

Dhuna është metodë agresive dhe jo efikase, ndërsa njëkohësisht flet për aftësitë dobët të zhvilluara për komunikim dhe aftësitë sociale të personit që e aplikon. Ekzistojnë mënyra të tjera …