Tag: Dilema tinejxherësh

Dilema tinejxherësh

Ke dëshirë të flakët që të bëhesh pjesë e ndonjë shoqërie, mirëpo “ajo” nuk të pranon. Të kanë përjashtuar nga grupi, ndërkaq bota jote menjëherë është rrënuar. E pyet veten se …