Tag: dieta Mayo

Dieta e Klinikës ‘Mayo’

Ky program i të ushqyerit bazohet në një humbje të ngadalshme të kileve të tepërta, jo më shumë se 0.5 deri 1 kg në javë, pastaj edhe në kontrollimin e shujtave, në një mënyrë të …