Tag: Dhuna seksuale

Format e dhunës në familje

Dhuna në familje konsiderohet çdo formë sjelljeje kërcënuese, e dhunshme ose abuzuese, mes të rriturve që kanë qenë ose janë në një lidhje së bashku, mes anëtarëve të një familjeje, ose …