Tag: Deklaraten per te drejtat e grave

Feminizmi

Feminizmi si nje ideologji dhe levizje grashe qe luftojne per te mbrojtur dhe per te rritur te drejtat e grave , ka histori po aq te gjate sa dhe vete historia e neshtrimit te gruas – e …