Tag: cdo gje per nervi shiatik

Nervi shiatik

Nervi shiatik haset më tepër në moshën aktive.Kohët e fundit është vënë re një tendencë në rritje e rasteve te personat, që qëndrojnë për një kohë të gjatë në një pozicion të palëvizur, siç …