Tag: Bizhut e nuses

Bizhut e nuses

Bizhut e nuses ne diten e dasmes kane nje rendesi te vecante, sepse pervcse e bejne nusen te shkelqejne, jane te lidhura edhe me traditen. Bizhut e nuses, duhet te zgjidhen sipas stilit te …