Si të kujdesemi për flokët

A duhet flokët të thahen në mënyrë natyrale apo me tharëse flokësh?

Në fakt kjo është çështje preference. Disa njerëz nuk kanë dhe aq kohë t’i kushtojnë rregullimit të flokëve, andaj ata zgjedhin vetëm tharjen e shpejtë të tyre. Në anën tjetër ka njerëz që mendojnë se përdorimi i tharëses së flokëve është shpenzim i pa nevojshëm i elektricitetit dhe gjithashtu është mënyra më e shpejtë për dëmtimin e flokëve. Kështu që ata zgjedhin tharjen natyrale.

Cila metodë është më e mirë mund të pyesni?

Të dy këto mënyra për tharjen e flokëve kanë përparësi dhe të meta.

Tharja natyrale: Bëhet zakonisht nga njerëz që kane flokë të shkurtra dhe që formësohen lehtë apo nga njerëz me flokë të dredhura.

Gjithashtu ka njerëz që kanë flokë të gjatë dhe lejojnë tharjen e tyre në mënyrë natyrale, pasi që ajri nuk paraqet ndonjë ngrohtësi të tepërt. Prandaj flokët e tilla nuk janë aq të ndjeshme ndaj dëmtimeve siç janë flokët e thara me tharëse flokësh.

Nëse do të thani flokët në mënyrën natyrale, është shumë me rëndësi të mbani mend se flokët janë më të dobëta atëherë kur janë të lagura. Prandaj, bëni kujdes të mos i thani ato me peshqir. Fërkimi me peshqir do i bëjë flokët të brishta dhe me raste mund edhe të këputen.

Në vend që t’i fërkoni, ju duhet vetëm të mundoheni të largoni lagështinë nga flokët me peshqir. Gjithashtu bëni kujdes të mos i tërheqësh apo ngresh flokët aq shumë kur janë te lagura. Atëherë kur uji është tharë plotësisht në flokë shpupuritni ato me gishtërinj.

Tharja me tharëse flokësh: Tharja e flokëve me tharëse është mënyra më e përshtatshme sepse shumica e njerëzve jetojnë jetë të shpejtë.

Për më tepër, tharja e flokëve në këtë mënyrë i volumizon ato. Por duke qenë se tharësja e flokëve është shumë e përshtatshme gjithashtu është edhe shumë e rrezikshme për flokët, posaçërisht nëse teprohet përdorimi i saj, mund t’i bëjë flokët shumë të brishta dhe lehtësisht të dëmtueshme.

Nëse dëshironi t’i rregulloni flokët me tharëse flokësh dhe janë plotësisht të thara, atëherë merrni një peshqir të lagët dhe lagni flokët me të.

Mos e mbani tharësen shumë afër kokës; mbajeni të paktën 15 cm larg saj dhe lëvizeni tharësen në mënyrë konstante rreth kokës.

Mbroj fillesat e jashtme te flokëve nga tharja e tepërt duke futur gishtërinjtë brenda dhe jashtë tyre. Gjithashtu mundohu që mos t’i thash flokët tërësisht me tharësen. Ndalo gjersa flokët janë akoma pakëz të njoma.