Shpërthimet e temperamentit, të dobishme

Shumica prej nesh janë edukuar ashtu që të mendojmë se si shpërthimet e çfarëdo natyre janë tërësisht të papranueshme. Nga ana tjetër, kjo është e shkëlqyeshme për shëndetin tuaj.

Në njërën anë kjo është e saktë, sepse personi që shpesh humb kontrollin, nuk është më i dëshiruari në shoqëri. Nga ana tjetër, kjo është e shkëlqyeshme për shëndetin tuaj.

Shpërthimet e temperamentit në një kohë të shkurtër do t’ju lirojë nga stresi, zemërimi dhe ngrysja. Një hulumtim madje ka treguar që shpërthimet reduktojnë rrezikun nga krijimi i sulmit në zemër