Modë e inspiruar mes natyra dhe dizajnit

Modë e inspiruar mes natyra dhe dizajnitNatyra ka qenë muza për artistët që nga kohët e lashta dhe ata vazhdon të jetë akoma.

Nëse frymëzim i dizajnuesve për këto ”copa arti”, ishte me të vërtetë natyra apo jo, nuk mund të mohohet se Liliya ka arritur të gjejë përkimin perfekt mes fustanit dhe natyrës.

Fustanet duken sikur janë bërë sipas skicave nga natyra. Për më shumë shikojeni foto-galerinë krahasuese, të prezantuar nga artpeople.

Modë e inspiruar mes natyra dhe dizajnit

Modë e inspiruar mes natyra dhe dizajnit

Modë e inspiruar mes natyra dhe dizajnit

Modë e inspiruar mes natyra dhe dizajnit

15

Modë e inspiruar mes natyra dhe dizajnit

Modë e inspiruar mes natyra dhe dizajnit

 

Modë e inspiruar mes natyra dhe dizajnit

Modë e inspiruar mes natyra dhe dizajnit

2

Modë e inspiruar mes natyra dhe dizajnit

Modë e inspiruar mes natyra dhe dizajnit

 

Modë e inspiruar mes natyra dhe dizajnit

Modë e inspiruar mes natyra dhe dizajnit

6

6

6