Masazhi ul depresionin

Ne baze te studimeve te reja shkencore, terapia me masazhe mund ti zvogëlojë simptomat e depresionit.

Depresioni është problem i madh shëndetësor, sidomos ne vendet e zhvilluara, kurse tretmanët shpesh nuk janë efikase.

Mirëpo pasi qe masazhi e zvogëlon stresin dhe tendosjen, ai  i largon edhe disa simptoma te depresionit.