Lumturia trashëgohet

Studimet nga nje Universitet kanë treguar se ndjenja e lumturisë dhe e kënaqësisë nuk varet nga suksesi në punë dhe në dashuri, por nga trashëgimia gjenetike.

Me studimin shumëvjeçar të jetës së binjakëve, të cilët kanë jetuar bashkë dhe të atyre që kanë jetuar ndaras, kanë nxjerrë përfundimin se lumturia nuk varet nga pozita shoqërore, as nga shuma e fituar, ose nga bashkëshortësia, nga niveli i arsimimit, nga gjinia, nga mosha dhe nga faktorë të tjerë të ngjashëm.

Është parë se edhe papunësia eventuale ose marrja e ndonjë shpërblimi kanë një ndikim të shkurtër në ndjenjën e lumturisë. Por, sesi do ta ndiejmë veten gjatë dhjetë vjetëve të ardhshëm, 80 për qind varet nga gjenet!