Grindjet e fëmijëve të dobishme për zhvillim

Fëmijët që shpesh grinden me motrën apo vëllaun në këtë mënyrë kalojnë një stërvitje sociale, pohojnë shkenctarët britanez.

Sipas hulumtieve të bëra në Universitetin e Cambridge , fëmijët që grinden me motrën ose vëllaun më vonë më lehtë dalin nga konflikti, kanë fjalor më të pasur dhe më lehtë e përballojnë kritikat.

Përveç kësaj, grindjet e fëmijëve mund të mësojnë edhe prindërit se si ta parandalojnë një grindje të tillë, pasi grindjet e fëmijëve shumë shpejt fillojnë dhe po aq me shpejtësi përfundojnë.