Gratë e martuara më shumë dëshirojnë librin se seksin

Shumica e grave të martuara më shumë dëshirojnë të lexojnë ndonjë libër, apo të flejnë se të bëjnë dashuri me bashkëshortin, ka treguar hulumtimi i paradokohshëm të shkencëtarëve amerikan.

Madje 63 për qind e grave më shumë do të zgjidhnin, të shikojnë TV apo të lexojnë ndonjë libër se seks. Por, megjithatë ka edhe 37 prej tyre para së gjithash në vend të pare e vendosin seksin me të dashurin.

Shkencëtarët për të dhënat e këtilla më shumë i fajësojnë gratë për mungesë të entuziazmit, përtacinë e dy partnerëve, dhe ndarjen e madhe duke marrë parasysh tempon e shpejtë të jetës bashkëkohore.

‘Ndoshta do të thoni se jeni të klnaqur me jetën tuaj seksuale, porn ë mbrëmje në vend të seksit zgjidhni librin, TV apo bisedën në Facebook.

Me këtë e prishni intimitetin dhe marrëdhëniet me partnerin bien në krizë për shkak të së cilës jo rrallë vjen deri te afera jashtë martesore ‘, ka sqaruar në këshilltar martesor.

Hulumtimi gjithashtu ka zbuluar se pothuajse 80 për qind e grave jetën e tyre seksuale e kanë të parashikueshme.

Vetëm 45 për qind e grave janë promoncuar se janë të lumtura me jetën e tyre seksuale, ndërsa alarmante është e dhëna se madje 62 për qind e grave imagjinojnë për seks me një bashkull i cili nuk është bashkëshorti i tyre.

Një e treat e çifteve të martuara pothuajse asgjë nuk ndryshojnë në jetën e ytre seksuale, ndërsa më shumë se gjysma e çifteve të anketuar seks kanë vetëm për atë që janë të vetëdijshëm se duhet patjetër t’i pëotësojnë detyrimet martesore.