Feminizmi

Feminizmi si nje ideologji dhe levizje grashe qe luftojne per te mbrojtur dhe per te rritur te drejtat e grave , ka histori po aq te gjate sa dhe vete historia e neshtrimit te gruas – e gruaja siq na deshmon historia ka qene e nenshtruare gjithemon ne cdo fushe te jetes .
Feminizmi si ideologji filloj te paraqitet si nje forme e organizuare neper protesta te vogla qe nga viti 1600 dhe vazhdojne deri ne ditet e sotme …

Levizjet feministe nuk kane pasur nje paraqitje konsistente , te vazhduare , pasiqe ato manifestoheshin ne forme te protestave te vogla kohe pas kohe , te cilat kane qene te penguara nga rendet patriarkale/mashkujt .

Ne civilizimin perendimore grupet e para te organizuara ne menyre active per te drejtat e grave fillojne qe nga periudha pas Revolucionit Francez te vitit 1789… Pas revolucionit, ne Paris dhe ne disa provinca franceze u krijuan organizata, klube, shoqata grashe te frymezuara nga idealet e lirise dhe barazise. Ato h artuan dhe projekte politike, projekt ligje per te drejta te barabarta ne edukim , punesim dhe qeveri …

Marie Gouze udheheqese e nje shoqate hartoj Deklaraten per te drejtat e grave. Pergjigja qe erdhi nga udheheqesit revolucionare meshkuj nuk ishte e pelqyeshme – ku sipasoje e se ciles u ekzekutua Marie Gouze , pas se ciles shoqatat , klubet u shperndane me dekret qeveritare.. Marei Gouze ka qene e vetmja feministe qe ka dhene jeten per seksin e saj “.

Me pastaj levizjet feministe me shume se kudotjeter maririne permasa ne SHBA.. Feministet amerikane ishin te lidhur ngushte me grupet qe luftonin per zhdukjen e skllaversise …

Levizjet feministe tani ne kohet e fundit kane perfshire nje spekter shume me te gjere problemesh se ne te kaluaren . Tani levizjet feministe bejne presione per barazi ekonmike, per te drejtat e abortit dhe ndryshime ne ligjet per divorcim.
Ekziston nje mendim i ushqyer per kohe te gjate se meshkujt kane aftesi dhe dhunti per disa pune , ne krahasim me femrat , te cilat nuk mund t’i kryejne sikurse mashkujt.
Mandej idejea e ndarjes se puneve te sferes private (e cila eshte e destinuar gruan) prej asaj publike( qe eshte e destinuar per burrin).

Pastaj pikepamje mbi inferioritetin e femres dhe varshmeria nga mashkulli .. Ide keto , qe kane sjelle ne kultivimin e shume paragjykimeve, stereotipeve , miteve sa i perkete statusit dhe roleve sociale , me ngjyrime gjinore .
Sipas ketyre pikepamjeve (stereotipeve ) pabarazia ne mes gjinive – eshte e natyrshme , dhe se inferioriteti i femres eshte nje gjendje e natyrshme e percaktuare nga natyra , biologjia .

Feministet mendojne se kjo eshte nje ide , bindje qe nuk eshte racionale , nuk eshte i veretete dhe se pabarazia eshte e padrejte. Nje vetedije e tille eshte krijuare nga opinione , ide qe jane ushqyer nga mite dhe paragjykime .
Ne kuader te feminizmit, jane zhvilluare tri rryma te mendimit feminist :
1)feminizmi Liberal , 2) Socialist, 3) Radikal