Ecni së paku një orë në ditë

Ecni së paku një orë në ditëRezultatet kanë treguar se shtypja e gjakut është zvogëluar si rezultat i ecjes

Shkencëtarët koreanë kanë llogaritur ndikimin e të ecurit prej 40 minutash në shtypjen e gjakut, në një studim në të cilin kanë marrë pjesë 23 meshkuj me shtypje të rritur të gjakut.

Rezultatet kanë treguar se shtypja e gjakut është zvogëluar si rezultat i ecjes, ndërsa nga ky ndikim pozitiv i ecjes është rekomanduar që të ecet së paku një orë brenda ditës.

Ky zbulim mund t’u ndihmojë në veçanti personave, të cilët për shkak të llojit të punës nuk mund të ushtrojnë, por vazhdimisht nguten për të arritur nga një takim në tjetrin. Ecja në natyrë është më e dobishmja.