Duhet te beni kujdes me antioksidante

Prodhimet me përmbajtje te larte te antioksidanteve, nëse konsumohen ne sasi te madhe kane ndikim te dëmshëm ne shëndetin e njeriut.

Ekspertet kane ardhur ne përfundim se sasia e madhe e këtyre prodhimeve ne ushqim mund te shkaktoje dëmtim te muskujve dhe te organeve te tjera.

Kjo ndodhe për shkak se antioksidantet e tepërt i bllokojnë sinjalet e domosdoshme për funksionim normal te muskujve.