Disa nga anët pozitive dhe negative të marrëdhënieve seksuale

Instinkti për të kryer marrëdhënie seksuale është më i forti që zotërojmë. Ky është jetësor nëse duam të krijojmë brezin tjetër. Instinktet tona na nxisim ne të gjithëve të kryejmë marrëdhënieve seksuale.

Por mënyra se si gratë dhe burrat shkojnë drejt kësaj është krejt e ndryshme.

Ndryshimi tek qasja e meshkujve dhe femrave ndaj marrëdhënies seksuale ka një themel evolucionar.

Çdo muaj një grua çliron vetëm një vezë. Nëse kjo vezë pllenohet atëherë asaj do t’i duhet të bartë fëmijën përgjatë nëntë muajsh shtatzënësie.

Ky është një investim i madh. E kundërta ndodh me burrin, i cili ka të gatshme pothuaj një numër të pafundme spermatozoidesh dhe mund…