Depresioni dëmton sistemin nervor

Depresioni dëmton sistemin nervorDisa zbulime kanë sugjeruar se shtatzënat depresive kanë një rritje të rrezikut të lindjeve të komplikuara ose aborteve.

Ka edhe më shumë dëshmi bindëse, por kundërthënëse, rreth një lidhshmërie mes stresit antenatal dhe lindjes së parakohshme ose peshës së ulur të lindjes, ose të dyjave, si në rastin e prezantuar në fillim kur fëmija kishte lindur pas javës së 35-të të mbetjes shtatzënë.

Ka dëshmi se depresioni antenatal mund të ketë një ndikim specifik të dëmshëm në zhvillimin e sistemit nervor qendror. Një studim i zgjeruar danez (mbi 20 mijë shtatzëna), ka raportuar se vdekjet e papritura gjatë tremestrit të parë, ishin shoqëruar me një shkallë të rritur të malformacioneve të kreshtave neurale kraniale tek foshnjat e lindura nga këto gra.

Streset e shumëfishta, përfshirë stresin psikosocial dhe infeksionin, stimulojnë sekretimin e kortizolit gjatë (por dhe jashtë) shtatzënisë, çojnë në lindje të parakohshme.

Një rrugë tjetër ndërmjetësuese mes depresionit gjatë shtatzënisë dhe rezultatit të dobët të lindjes janë sjelljet jo të shëndetshme të lidhura me depresionin, siç janë duhani, alkooli dhe abuzimi me substanca dhe kujdesi i dobët obstetrik, prej të cilave të gjithat kanë efekt të kundërt në rezultatet e shtatzënisë.