A ndikon gripi në inteligjencën tuaj?

A ndikon gripi në inteligjencën tuaj?Një ekip i shkencëtarëve ka studiuar të gjitha teoritë ekzistuese për atë se çka ndikon në nivelin e IQ-së (koeficientit të Inteligjencës), duke përfshirë arsimimin, pasurinë dhe gjenetikën dhe ka konkluduar se si asnjëra nuk është e kënaqshme.

Gjenetika dhe arsimimi shpesh citohen si dy gjërat me ndikimin më të madh në inteligjencën njerëzore, por shkencëtarët amerikanë tani pohojnë se si për inteligjencën tonë janë shumë të rëndësishme sëmundjet infektuese që i kemi mbijetuar, veçanërisht si fëmijë.

Hulumtuesit nga Universiteti në New Mexico kanë analizuar IQ-në përgjatë Amerikës dhe kanë konkluduar se si ekspozimi ndaj sëmundjeve infektive ka ndikim të madh në forcën e trurit tonë.
Ata pohojnë se si njerëzit, dhe veçanërisht fëmijët, shpenzojnë shumë energji nga trupi për funksionim të trurit.

Nëse sëmuremi nga ndonjë sëmundje e cila e riorienton atë energji në sistemin tonë të imunitetit, truri dhe inteligjenca vuajnë pashmangshëm, transmeton koha.net.

Ekipi i shkencëtarëve ka studiuar të gjitha teoritë ekzistuese për atë se çka ndikon në nivelin e IQ-së, duke përfshirë arsimin, pasurinë, gjenetikën dhe pohimin që, sa më larg që njerëzit jetojnë nga Afrika Subsahariane – janë më të zgjuar.

Disa shkencëtarë besojnë që, sa më larg që jemi nga ajo pjesë e Tokës, e cila ishte shtëpia e paraardhësve tanë, duhet të jemi më inteligjentë për të mbijetuar kushtet gjithnjë më të vështira dhe jomikpritëse.

Megjithatë, pasi që kanë studiuar nivelin e inteligjencës në SHBA, dr. Eppig dhe ekipi i tij kanë hedhur poshtë të gjitha këto teori. “Shtetet federale me IQ-në mesatare më të ulët kanë nivelin më të lartë të sëmurjes nga sëmundjet infektive se ato me IQ-në më të lartë”, ka thënë ai.

Hulumtuesit shpresojnë që kjo hipotezë do t’u mundësojë njerëzve të cilët dëshirojnë të ngrenë IQ-në në nivel global ta bëjnë këtë në mënyrë më efikase.

“Sikur faktorët primarë do të ishin gjenetikë, siç mendojnë disa, IQ-ja mesatare në atë rast do të ishte shumë e vështirë të ndryshohej, ndërsa duke i përcjellë disa gjenerata të fundit e dimë që nuk është ashtu”, përfundon dr. Eppig.